Bağlanma Bozukluğu Belirtileri

Bağlanma Bozukluğu Belirtileri

Bağlanma bozukluğu yetişkinlerde de görülebildiği gibi daha sık olarak, 6 aylıktan başlamak üzere 3 yaşına kadar ki çocuklarda ortaya çıkmaktadır. Genel olarak ortaya çıkı sebebi yetişmekte olduğu duygusal atmosferle doğrudan ilişkilidir. Bir çocukta bağlanma bozukluğu problemi meydana gelmiş ise ilk düşünülmesi gereken anne ve babanın, ayrıca çocuğun bakımı ile ilgilenen diğer herkesin çocuğa davranışları, yaklaşımları akla getirilmelidir. Bağlanma bozukluğu çocukta kendiliğinden oluşmaz, ona bakan kişilerin çocuğa yaklaşımları ile meydana çıkar. Eğer bir çocuğa yeteri kadar ilgi gösterilmez ise, çocuğun bakımı yeteri kadar yapılmıyor ise, yahut çocuğa bakan kişiler sürekli olarak değişiyor ise ya da çocuk istismara uğruyor ise o çocukta bağlanma bozukluğu meydana gelebilmektedir. Bir çocuğu azarlamak, iletişim kurmasına izin vermemek, özgüven geliştirmesine engel olmak bağlanma bozukluğu yaşamasına zemin hazırlamak demektir. Bu rahatsızlık kesinlikle tedavi edilesi gereken bir durumdur.

Bağlanma bozukluğu sorunu yaşayan çocuklar, iletişim kuramazlar, sürekli olarak bir yalnızlık duygusu içinde yaşarlar, dolayısıyla kendilerini güvende hissetmezler. Kendilerini terkedilmiş hissederler ve sağlam ilişkiler oluşturamazlar.

Bebekler doğumundan itibaren ilk altı ay içerinde aile ile ilişki kurarlar, sevildiklerini, bağlılıklarını algılarlar. Bu süreçte bebeğe olan tüm davranışlar bu sebeple çok önemlidir. Özellikle ilk altı ay bebeğe dünyayı ve aileyi güvenli bir şekilde tanıtmak gerekmektedir. Eğer bu süreç doğru şekilde geçirilmezse, bağlanma bozukluğu belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Çocuk ilk önce göz temasından kaçınmaya başlar. Fiziksel temas çocuğu rahatsız eder. Kucağa gelmez, kucaktayken kaçmaya çalışır genellikle ağlar. Etrafındaki hareketlere karşı ilgisini kaybeder, insanları göz ile takip etmez. Sessizleşir ve içine kapanır. Altı aylık bebekte psikoloji ne arar diye düşünenler tamamen yanılıyorlar ki özellikle tamamen saf algıları olan bebekler için bu durumlar kişilik gelişimleri açısından oldukça vahimdir. Çocuklar büyüdükçe kendilerini ifade edemez olurlar ve yaşıtları ile oyun oynamazlar. En tehlikeli durum ise, tanımadığı kişilere şefkat göstermeye başlarlar. Duygu durumlarını kontrol edemezler. Yalan söyleme huyu geliştirirler ki bu durum çcuğun tamamen savunma halinde olması ile alakalıdır. Fazla sinirlilik gösterebilirler ve bir toplum içinde dışlanmış hissederek hep bir kabuk halinde yaşarlar. Bu ileri yaş dönelerini de korkunç etkiler. Bu sebeple bu gibi belirtiler gösterren çocukların kesinlikle üstüne düşmek gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir